Výrobky a služby ponúkané firmou NEKO s.r.o. sú výsledkom našich dlhodobých skúseností v oblasti  dodávok riadiacich systémov a poznania potrieb našich zákazníkov. Našim zámerom je poskytovať najlepšie softwerové a hardwerové riešenia pre priemyselné riadiace systémy a systémy zberu dát. Osobitnú pozornosť venujeme problematike priemyselných komunikácií a distribuovaným riadiacim systémom.

Naše dodávky kompletizujeme

  • aplikačnými programami programovateľných automatov, terminálov a ďalších prvkov
  • vizualizáciou technologických procesov na PC
  • frekvenčnými meničmi
  • snímačmi a výkonovými prvkami od popredných výrobcov
  • rozvádzačmi a inštaláciou kabeláže
  • oživením riadiacich systémov a spustením technológie do prevádzky

Realizujeme dodávky riadiacich systémov na kľúč na báze riadiacich prvkov z produkcie firiem Bernecker+Rainer, Schneider Electric a Siemens. V prípade požiadaviek našich klientov sme schopní nasadiť aj riadiace prvky iných výrobcov,

NEKO s.r.o. Prešov je autorizovaným systémovým integrátorom firmy Schneider Elelctric.