NEKO spol. s r.o., Jazdecká 4, 080 01, Prešov, tel.  +421 948 429079, email: neko@nekopo.sk