Sme autorizovaný systémový integrátor firmy Schneider Electric.

 


 • Programovateľné automaty (PLC) Modicon - SoMachine - M221, M241, M258, M340, X580
 • Operátorské terminály Magelis, HMI STU, STO - grafické i textové
 • Programovací software PL7/Junior/Pro, XBT L1000, UNITY, SoMachine, Vijeo Designer
 • Vizualizačný a monitorovací software
 • Frekvenčné meniče Telemecanique Altivar ATV12,  ATV320, ATV340, ATV Process 600 a 900 a ich príslušenstvo
 • Softštarty Altistart
 • Elektrovýzbroj rozvádzačov a inštalačný materiál
 • Riešenie úloh riadenia, merania, regulácie a vizualizácie na báze prvkov Schneider Electric
 • Kompletná dodávka riadiacich systémov (projekt-dodávka-montáž-oživenie)
 • Niekoľkoročné skúsenosti pri projektovaní systémov riadenia rôznych technológií
 • Poradenstvo pri riešení špecifických problémov
 • Školenie nových užívateľov