Firma NEKO s.r.o. Prešov bola založená v r.1991 skupinou elektroinžinierov. Tím bol sformovaný koncom 80-tych rokov vo VUKOVe Prešov, vtedy vedúcej organizácii na vývoj, výrobu a nasadzovanie robotov v Československu. Bol vytvorený potom, ako zlyhali dva pokusy o vývoj  riadiaceho systému pre automatickú závesnú trať a termín nasadenia bol veľmi blízko.

Úloha sa teraz zdá byť jednoduchou, vtedy však mala jedno zásadné obmedzenie. Na výrobu smeli byť použité iba súčiastky vyrábané vo vtedajších  socialistických krajinách. Vivinuli sme vtedy  jednodoskové riadiace systémy na báze piešťanského procesora 8048 a v roku 1992 bola v Matadore Púchov spustená prevádzka automatickej závesnej trate. Jej dĺžka bola okolo 400 m. Distribuovaný riadiaci systém pozostával zo 45 riadiacich systémov v uzloch trate a 25 systémov vo vozíkoch. Dopravné úlohy boli vytvárané centrálne v PC naprogramovanom v Turbo Pascale, pohyb vozíkov bol riadený lokálne.

Modifikáciou programu sa z pôvodne jednoúčelového riadiaceho systému uzla trate PRR1 stal široko použiteľný riadiaci systém. V r. 1992 bola začatá výroba modifikovaného systému PRR1A s lepšou konfigurovateľnosťou vstupov a výstupov a s lepšími komunikačnými možnosťami. V polovici 90-tych rokov bol vyvinutý systém NLC-3 a stali sme sa priekopníkmi komunikačnej zbernice CAN (Controller Area Network) v Českej a Slovenskej republike.

Veľmi dôležitou súčasťou našich výrobkov je Horset - normou GRAFCET inšpirovaný programovací systém pre naše riadiace systémy. Program kombinuje grafickú štruktúru riadiaceho procesu s popisom inštrukcií vykonávaných v jednotlivých stavoch a podmienok prechodu do ďalšieho stavu. Program napísaný v Horsete je veľmi dobre čitateľný a zrozumiteľný aj osobám s malými skúsenosťami s riešením automatizačných úloh.

Popri výrobe riadiacich automatov sme postupne rozširovali náš sortiment o technologické terminály, inteligentné panelové prístroje, vážiace prevodníky, komunikačné moduly, atď. Podrobnejšie informácie o nich sú na tejto stránke. Ak nezodpovedajú presne Vašim potrebám, kontaktujte nás, prosím. Sme schopní modifikovať ich tak, aby čo najlepšie zodpovedali Vašim požiadavkám.

Spolu s výrobou riadiacich modulov veľkú časť našich aktivít predstavuje nasadzovanie riadiacich systémov do rôznych oblastí priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva, atď. Na základe požiadaviek našich odberateľov zabezpečujeme komplexné dodávky  riadiacich systémov na báze našich komponentov, ale aj komponentov Schneider Electric, Siemens a prípadne ďalších výrobcov.

Máme bohaté skúsenosti s dodávkami riadiacich systémov pre dopravné zariadenia, jednoúčelové stroje, výrobné linky, čistiarne odpadových vôd, výrobne kŕmnych zmesí, kaliace linky, skladové hospodárstvo a mnohé iné výrobné technológie.

Zabezpečujeme komplexné dodávky riadiacich systémov vrátane projektovej prípravy, výroby rozvodných skríň, inštalácie kabeláže, tvorby a oživenia programov riadiacich automatov a terminálov a vizualizácie riadených procesov na PC.